وضعیت قرمز ، حمله شیمیایی به ایران

 متأسفانه با خبر شدیم دشمنان انقلاب اسلامی ایران پس از شکست های متوالی و ضربات کوبندهاز سوی ملت دلیر ایران اقدام به بمباران شیمیایی شهر های ایران نموده اند. حجم این بمباران های شیمیایی که باعث آلودگی شدید هوا و محیط زیست شده است در کلان شهر

<-BlogAbout->,وضعیت قرمز ، حمله شیمیایی به ایران,dfhfh

جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت