وظیفه ما در عصر غیبت امام‏ زمان (عج) چیست؟

وظیفه ما در زمان غیبت امام‏ زمان (عج) چیست؟  پاسخ اجمالی  وظایف ما در زمان غیبت همان وظایف در زمان حضور امام معصوم (ع) است. مجموع این وظایف را می توان در یک جمله خلاصه کرد وگفت بزرگ ترین وظیفه  شیعیان در  عصر غیبت ،انتضار فرج این است که به تمام دستورات قرآن،پیامبر اکرم(ص)واهل بیت (ع) جامه عمل بپوشانیم پاسخ تفصیلی  وظیفه ما در زمان  غیبت  مانند وظیفه در زمان حضور امام معصوم(ع) است.گرچه آن حضرت از نظر ما غایب است، اما به ما اشراف واگاهی دارد و بر

<-BlogAbout->,وظیفه ما در عصر غیبت امام‏ زمان (عج) چیست؟,dfhfh

جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت