چــــــــــادر

ساخت وبلاگرخت ـ زیبای آسمانی را 
خواهرم با غروربر سر کن 
نه خجالت بـــــــــکش نه غمگین باش
چادرت ارزش است باورکن

بوی_زهرا ومریم و هاجر
از پرـ چادرت سرا  زیر است
بشکند آن قلم که بنویسد:
"دمده گشت و دست وپاگیـــــــر" است


توی بال _فرشته ها انگار
حفظ وقت عبورمی آیی 
کوری چشمهای بی عفت 
مثل یک کوه نور می آیی

حفظ و پوشیده در صدف انگار
ارزش وشان خویش میدانی
با وقاری ومثل یک خورشید
 پشت یک ابر_تیره میمانی

خسته ای از تمام مردم شهر 
از چه رو این قدر تو غم داری؟
نکند فکر این کنی شاید
چیزی از دیگران تو کم داری !!

قدمت روی شهر جبریل
 هر زمانی که راه می آیی 
درشب ـ چادرت تو می تابی 
مثل یک قرص ـ ماه می آیی

سمت جریان ـ آبها رفتنهنر ـ هر شناگری باشد
تو ولی باز استقامت کن
 پیش رو جای بهتری باشد


پر بکش سمت اوج میدانم
 که خدا با تو است در همه جا
پر بزن چادرت  تو را بال است 
وبدان می برد تو را بالا


در زمانی که شان وارزش جز
به دماغ ولباس وماشین نیست 
توی چادربمان و ثابت کن
ارزشی واقعی زن این نیست....!!!

چادر,...
نویسنده : dghdgh بازدید : 76 تاريخ : جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 22:13

close
تبلیغات در اینترنت