جها لـــــــــــــــــــــــتجها لـــــــــــــــــــــــت

ساخت وبلاگ
چکیده : کــــــاری کــــرد کــــه پــــیرزن ایرانی گـــــــاو خود را بفروشد کـــه مشرف مکه شود! تـــــا عر... با عنوان : جها لـــــــــــــــــــــــتجها لـــــــــــــــــــــــت بخوانید :
کــــــاری کــــرد کــــه پــــیرزن ایرانی گـــــــاو خود را بفروشد کـــه مشرف مکه شود! تـــــا عرب از شتر به لامبر گینی واز چادر به برج برسد ومردم ما سعادت را دو  دستی به اعراب تقدیم کنند. 
که شاید سعادت خود در دنیا دیگر یابند!!!
ایا میدانید خـــــدا کجاست ؟؟؟؟خدا در قلــــــب مادری است که برای مداوای فرزندش کلیه اش  را میفروشد و خدا در قلب کودکی است که در همسایگی حـــــاجی از فقر ناله میکند وحاجــــــــــی در بین عربها به دنبال 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــدا میگردد 
  

                      دعای فرج
جها لـــــــــــــــــــــــت,...
نویسنده : dghdgh بازدید : 79 تاريخ : جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 22:21